Log ind   |  
Drift Minimer

Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a    
Bakketoften 7
8541 Skødstrup
Tlf 70 10 85 41

Email:
lsv@lsv-vand.dk

Kontortiden er mandag til torsdag fra 8.30 -14.30 samt fredag fra kl. 8.30 til 12.00.

Bemærk

Ved driftsforstyrrelse kan vagten kontaktes døgnet rundt på 

70 10 85 41 tast 0 eller 51 36 01 09


Privatlivspolitik for Løgten Skødstrup Vandværk

Nyheder Minimer

Løgten Skødstrup Vandværk har fået foretaget analyse for chlorothanolil-


amidsulfonsyre i drikkevandet på vores vandværker den 2. maj 2019. 


Der er ikke konstateret indhold af stoffet i drikkevandet.


Det i medierne nyligt omtalte stof chlorothanolil-amidsulfonsyre er 


et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothanolil, som er et svampemiddel, 


der var godkendt i Danmark i perioden 1982-2000. 


Det blev brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær 


på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

 


Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri

Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være.

Flere drikkevandsboringer ligger i eller tæt ved byområder. Brug af sprøjtegifte i haver risikerer derfor at sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Du kan i stedet følge nogle af de gode råd vi har samlet herunder.

Sprøjtegifte

Sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe med i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver. Sprøjtegiftene er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet.

Sprøjtemidler, der kun skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtegifte. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler bliver helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes nedbrydningsprodukter, som er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne. Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, er der større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.

Gode råd om en giftfri have

Der bliver brugt en hel del sprøjtegifte i Danmarks ca. én million private haver. Sprøjtgifter virker ikke specifikt mod skadedyr og ukrudt, og du kan risikere at skade andre dyr og planter der gør nytte i haven, og derudover kan en del af sprøjtegiften ende i grundvandet. Men man kan godt bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens egne midler ved at udnytte samarbejdet med naturen.


 

Bekymring om sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet - 14. marts 2018

Medierne skriver, at der på mindst 113 danske vandværker er fundet sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon over grænseværdien.

Stoffet er ikke fundet på vores vandværker eller boringer.

På vores hjemmeside under "vandkvalitet" offentliggør vi løbende resultaterne af de analyser af drikkevandet, vi får foretaget.

 

 

 

Få sms eller mail, hvis der er driftsforstyrrelser

Vi har en aftale med firmaet "Blue Idea", som dagligt opdaterer danske mobilnumre på samtlige husstande hørende under Løgten Skødstrup Vandværk. Det betyder, at alle mobilnumre i husstanden får en sms inkl. dine børns mobil, hvis vi sender besked ud.

Tilmeld hvis:

Det kunne være ældre, der ikke har mobiltelefon. Man kunne da få en anden til at modtage beskeden. Det kunne også være erhverv samt mobiltelefoner med hemmelige/udeladte numre og eller taletidskort. Disse er ikke automatisk i systemet, da de ikke er tilgængelige på samme måde hos teleselskaberne!!!!!!

Afmeld hvis:

Brugeren af telefonen (f.eks. børn) ikke ønsker at modtage sms fra vandværket

Du kan tilmelde/afmelde mobilnumre under Selvbetjening, såfremt du ikke er registreret med mobilnummer på adressen eller ikke ønsker at være registreret.


 Forside Minimer
Copyright Rambøll Danmark A/S